ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

2001-ից ի վեր Հայաստանի ֆոնդային բորսան (AMX) տրամադրում է ավտոմատացված լուծումներ և ծառայություններ արժեթղթերի առևտրի համար։ Այժմ մեզ անդամակցում են ավելի քան 25 հայաստանյան և միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն։

AMX isometric arrow
CDA isometric illustration

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իր հայաստանյան ու օտարերկրյա գործընկերներին մատուցում է դեպոզիտար ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ 2014-ից ի վեր մենք նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների ռեեստրավարն ու ֆոնդերի ակտիվների պահառուն ենք։

CDA isometric illustration

Ծառայություններ

Ցուցակում և IPO

Բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի տեղաբաշխում և ցուցակում. Արժեթղթերի հրապարակային առաջարկ (IPO)

Շուկա

Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտուր. Պետական պարտատոմսերի աճուրդներ. ՌԵՊՈ/Սվոպ գործարքներ
AMX blog icons_AMX mebership

Անդամակցություն բորսային

Ֆոնդային բորսայում և առանձին շուկաներում առևտրին մասնակցելու հնարավորություն

Դեպոզիտար ծառայություններ

Արժեթղթերի հաշիվների բացում և ռեեստրի վարում. Քլիրինգ և վերջնահաշվարկ. Գրավադրում. Տեղաբաշխում և կորպորատիվ գործողություններ
AMX blog icons_international trade

Արժեթղթերի միջազգային առևտուր

Համագործակցություն Clearstream-ի, Ռուսատանի ազգային հաշվարկային դեպոզիտարիայի, Raiffeisen Bank-ի և այլ կազմակերպությունների հետ

Անդամակցություն դեպոզիտար համակարգին

Դեպոզիտար ծառայություններ մատուցելու հնարավորություն՝ որպես միջնորդ

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգ

Կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի վարումը. Ակտիվների պահառություն. Հաշվետվությունների տրամադրում