Բաժնետոմսեր

Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերն իրենց սեփականատերերին իրավունք են տալիս մասնակցելու թողարկող ընկերության կառավարմանը` տալով ձայնի իրավունք, ստանալու շահաբաժիններ, իսկ ընկերության լուծարման դեպքում՝ ստանալու ընկերության գույքի իրենց հասանելի մասը:

Արտոնյալ բաժնետոմսերը նախատեսում են հաստատագրված շահաբաժինների ստացում, սակայն ձայնի իրավունք չեն ապահովում:

Բաժնետոմս գնելու համար անհրաժեշտ է՝

 1. Դիմել Հայաստանի ֆոնդային բորսային անդամակցող միջնորդ կազմակերպություններից որևէ մեկին:
 2. Տրամադրել նույնականացման քարտը (կամ անձնագիր և սոցքարտ) միջնորդին, եթե անհատ եք, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝ գրանցման ամբողջ փաթեթը` պետական գրանցման վկայականը կամ ՀՀ կենտրոնական բանկի որոշումը, և լիազորված անձի նույնականացումը և լիազորությունները հավաստող փաստաթղթերը։
 3. Միջնորդի միջոցով վաճառքի հայտ ներկայացնել բորսայի առևտրի ժամերի միջակայքում՝ 11։00-15։00։  
 4. Հետևել որպեսզի արժեթղթի հանդեպ Ձեր իրավունքը գրանցվի Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում`
  • Բացել հաշիվ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով
  • Պարբերաբար թարմացնել անձնական տվյալների փոփոխությունը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործընկեր կազմակերպությունների գրասենյակներում։  
 • Դիմել Հայաստանի ֆոնդային բորսային անդամակցող միջնորդ կազմակերպություններից որևէ մեկին
 • Տրամադրել նույնականացման քարտը (կամ անձնագիր և սոցքարտ) միջնորդին, եթե անհատ եք, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝ գրանցման ամբողջ փաթեթը` պետական գրանցման վկայականը կամ Կենտրոնական բանկի որոշումը, և լիազորված անձի նույնականացումը և լիազորությունները հավաստող փաստաթուղթ։
 • Միջնորդի միջոցով վաճառքի հայտ ներկայացնել բորսայի առևտրի ժամերի միջակայքում՝ 11։00-15։00։  
 1. Դիմել Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիային անդամակցող միջնորդ հաշվի օպերատոր կազմակերպություններից որևէ մեկին։
 2. Տրամադրել նույնականացման քարտը (կամ անձնագիր և սոցքարտ) միջնորդին, որը բացում է հաշիվ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում
 3. Տեղեկացնել անձնական տվյալների փոփոխությունների մասին Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործընկեր կազմակերպություններին։  

Առանց հաշիվ բացելու Դուք չեք կարող հաստատել կապիտալի՝ բաժնետոմսի հանդեպ Ձեր իրավունքը։ Նաև տվյալները թերի կհամարվեն գրավ դնելիս և առհասարակ որպես բաժնետեր քաղվածքներ ստանալիս։

Յուրաքանչյուր գործարքից պահվում է միջնորդավճար գործարքի երկու կողմերից էլ՝

Բորսայի կազմակերպած շուկաներում և հարթակներում

Բաժնետոմսեր՝ A ցուցակ-կատարված գործարքի 0.05%

 B ցուցակ-գործարքի 0.1%

 C ցուցակ-գործարքի 0.2%

Կորպորատիվ պարտատոմսեր` գործարքի 0,005%

Պետական պարտատոմս` գործարքի 0,005%

Արտարժույթ` գործարքի 0,005%

Վարկային ռեսուրս` գործարքի 0,0003%*T (օրերի քանակ)

Ռեպո` գործարքի 0,0003%*T (օրերի քանակ)

Տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդների ընթացքում կնքված գործարքից միջնորդավճար. 

Բաժնետոմսեր՝ գործարքի 0.05%

Կորպորատիվ պարտատոմսեր`գործարքի 0,005%

Պետական պարտատոմսեր` գործարքի 0,02%