Անդամակցություն դեպոզիտարիային

Կազմակերպությունը կարող է միջնորդավորել դեպոզիտար համակարգի ծառայությունները՝ դառնալով դեպոզիտար համակարգի անդամ կամ կատարել դեպոնացում և ապադեպոնացում՝ դառնալով ԿՇՀՀ անդամ։

  1. Անդամակցության որոշման կայացում
  2. Անդամակցության դիմումի ներկայացում
  3. Անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի ներկայացում։ Ամբողջական փաթեթն՝ այստեղ։