Օտարերկրյա արժեթղթեր

AMX blog icons_foreign securities
  • Այցելել Հայաստանի ֆոնդային բորսային անդամակցող կազմակերպություններից որևիցե մեկի գրասենյակ
  • Բրոքերի միջոցով վաճառքի հայտ ներկայացնել բորսայի առևտրի ժամերի միջակայքում՝ 11։00-15։00։
  • Հետևել որպեսզի արժեթղթի հանդեպ Ձեր իրավունքը գրանցվի Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում։

Նման որևէ սահմանափակումներ չկան: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամների մեծ մասը ներկայում ծառայություններ է մատուցում և՛ տեղի, և՛ օտարերկրացի հաճախորդներին: