Կուտակային կենսաթոշակային հաշիվ․ Ինչ է տարեկան հաշվետվությունը | AMX Blog
 Կուտակային կենսաթոշակային հաշիվ․ Ինչ է տարեկան հաշվետվությունը

Կուտակային կենսաթոշակային հաշիվ․ Ինչ է տարեկան հաշվետվությունը

Կուտակային կենսաթոշակային հաշիվ․ ի՞նչ է տարեկան հաշվետվությունը

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի յուրաքանչյուր մասնակից տարին մեկ անգամ կարող է անվճար ստանալ իր կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություն: Մենք այդ տեղեկությունը Ձեզ ենք ուղարկում չորս աղյուսակից բաղկացած տարեկան հաշվետվության տեսքով։

Աղյուսակ 1. Ձեր տվյալները

 

 

Առաջին աղյուսակում կարող եք տեսնել Ձեր անձնական տվյալները, որտեղ անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնական տվյալները փոփոխելու դիմում Հաշվի օպերատոր հանդիսացող բանկում կամ ՀայՓոստի բաժանմունքներում։ Անձնական տվյալների փոփոխություն կարող եք կատարել նաև Իմ հաշիվը կայքէջի միջոցով։

Աղյուսակ 2.Ամփոփ տեղեկատվություն

 

Տարեկան հաշվետվության երկրորդ աղյուսակում  ներկայացված է ամփոփ տեղեկություն Ձեր ակտիվ ֆոնդի, ֆոնդի եկամտաբերության, ֆոնդի կառավարչի մասին։

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիայի ֆոնդերի կատարողականին կարող եք հետևել այստեղ, իսկ ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ֆոնդի կառավարչի ֆոնդերի կատարողականին՝ այստեղ։

Աղյուսակ 3 և 4. Ձեր կուտակային հատկացումները և Ձեր ֆոնդի եկամտաբերությունը

Տարեկան հաշվետվության երրորդ ու չորրորդ աղյուսակները ներառում են ավելի մանրամասն տեղեկություն Ձեր օգտին կատարած կուտակային հատկացումների, ֆոնդերի փայերի և ֆոնդի/ֆոնդերի եկամտաբերության մասին։

 

Ձեր օգտին վճարումն ուշացնելու դեպքում գործատուն պարտավորվում է վճարել ժամանակին չմուծված կուտակային հատկացման գումարի 0․075%-ը։ Այդ գումարն ավելանում է Ձեր կենսաթոշակային հաշվին։

 

Ֆոնդի փայն արժեթուղթ է, որը հավաստում է որ դուք հանդիսանում եք կենսաթոշակային ֆոնդի փայատեր: Ֆոնդի փայը ձեռք է բերվում կենսաթոշակային ֆոնդին կատարված հատկացումների հաշվին: Oրինակ` եթե հատկացումների մեծությունը 15 000 դրամ է, իսկ 1 փայի արժեքը 1500 դրամ, ապա Դուք ձեռք կբերեք 10 փայ:

Իսկ փայի արժեքը հաշվարկվում է հետևյալ եղանակով`

 

Ինչպե՞ս ստանալ տարեկան հաշվետվություն

Հաշվի օպերատորների կամ Իմ Հաշիվ ինտերնետային էջի միջոցով կարող եք ստանալ Ձեր կենսաթոշակային հաշվով գործառնությունների մասին տեղեկանքը կամ Կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվությունը:

Տրամադրե՛ք Ձեր էլ․ հասցեն այն էլեկտրոնային նամակների միջոցով, որ Ձեզ պարբերաբար կարող է ուղարկել Ձեր գործատուն կամ բանկը, որի հաճախորդն եք Դուք։

Կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով ուղարկում է Ձեզ էլեկտրոնային նամակներ, որտեղ նշված է, որ Դուք կարող եք տրամադրել Ձեր  էլ․ հասցեն և էլեկտրոնային եղանակով երեք ամիսը մեկ և տարին մեկ անգամ ստանալ կենսաթոշակային հաշվետվություններ։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ բացեք Ձեզ ուղարկված նամակը և սեղմեք «տրամադրել» կոճակը։

Ունե՞ք այլ հարցեր

Ձեր կենսաթոշակային հաշվի եռամսյակային կամ տարեկան հաշվետվության հետ կապված լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել մեզ հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 61 55 55 ներքին 132 կամ 134  կամ գրել pension.report@amx.am էլ․փոստին:

Կարդացեք նաև