admin, Author at AMX Blog

Կենսաթոշակային միջոցները ժառանգելու գործընթացը

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակցի մահվան դեպքում նրա ժառանգը կարող է ստանալ ժառանգված կենսաթոշակային միջոցները։ Կենսաթոշակային միջոցները ժառանգելու գործընթացն իրականացվում է հետևյալ քայլերով․ Առաջին քայլ Ժառանգը պետք է տեղեկություն ստանա ժառանգած կենսաթոշակային միջոցների վերաբերյալ։ Նշյալ տեղեկությունը ստանալու նպատակով նոտարը փոստային եղանակով գրավոր հարցում է ուղարկում Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա, կամ ժառանգն անձամբ է նոտարական հարցումը ներկայացնում Դեպոզիտարիա: […]Ավելին

Ինչու և ինչպես գնել պարտատոմսեր

Այս տարվա մարտի 1-ից Հայաստանի ֆոնդային բորսայում (AMX) շրջանառվող կորպորատիվ պարտատոմսերում ներդրում կատարելը դառնում է էլ ավելի շահավետ։ ՀՀ հարկային օրենսգրքում վերջին փոփոխությունների արդյունքում կորպորատիվ պարտատոմսերն ազատվում են 10% եկամտահարկից և ոչ ռեզիդենտի շահութահարկից։ Այսպես պարտատոմսի մեջ ներդրումը կարող է դառնալ ավելի շահավետ, քան ավանդից օգտվելը, որի դեպքում եկամտային հարկը շարունակում է կիրառվել։ Ո՞ր դեպքում […]Ավելին