Դեպո թեստ՝ 10 հարց | AMX Blog
 Դեպո թեստ՝ 10 հարց

Դեպո թեստ՝ 10 հարց

Ստուգի՛ր, թե որքանով ես իրազեկված Դեպոզիտարիայի գործունեությունից։ Մի՛ մոռացիր վերջում կիսվել ընկերներիդ հետ։

CDA Quiz

1 / 11

Նշվածներից ո՞ր ծառայությունն է մատուցում Կենտրոնական դեպոզիտարիան.

2 / 11

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայությունները միջնորդավորում է.

3 / 11

Ի՞նչ է Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը (ԱՄՏԾ).

4 / 11

Ո՞ր կազմակերպություններն են օտարերկրյա պահառուները.

5 / 11

Նշվածներից ո՞ր գործողությունն է համարվում կորպորատիվ գործողություն.

6 / 11

Արդյո՞ք Կենտրոնական դեպոզիտարիան պատասխանատու է թողարկողի շահաբաժինների (dividend) չվճարման համար.

7 / 11

Կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործառույթներն իրականացնում է.

8 / 11

Արդյո՞ք կարող են ընկերություններն անձամբ վարել իրենց թողարկած բաժնետոմսերի ռեեստրը

9 / 11

Ընկերություններն իրենց կողմից թողարկած բաժնետոմսերի սեփականատերերի ռեեստրը պետք է հանձնեն.

10 / 11

Քանի՞ տարի է Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան պահպանում արժեթղթերի մասին տեղեկությունը։

11 / 11

Երբևէ (ներառյալ միջնորդավորված) օգտվե՞լ եք Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններից․

Your score is

The average score is 70%

0%

Կարդացեք նաև