Ինչու և ինչպես գնել պարտատոմսեր | AMX Blog
 Ինչու և ինչպես գնել պարտատոմսեր

Ինչու և ինչպես գնել պարտատոմսեր

Այս տարվա մարտի 1-ից Հայաստանի ֆոնդային բորսայում (AMX) շրջանառվող կորպորատիվ պարտատոմսերում ներդրում կատարելը դառնում է էլ ավելի շահավետ։

ՀՀ հարկային օրենսգրքում վերջին փոփոխությունների արդյունքում կորպորատիվ պարտատոմսերն ազատվում են 10% եկամտահարկից և ոչ ռեզիդենտի շահութահարկից։ Այսպես պարտատոմսի մեջ ներդրումը կարող է դառնալ ավելի շահավետ, քան ավանդից օգտվելը, որի դեպքում եկամտային հարկը շարունակում է կիրառվել։

Ո՞ր դեպքում են գործում Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները

Նշենք, որ՝

  • փոփոխությունը վերաբերում է միայն այն պարտատոմսերին, որոնք թողարկվել են երկու և ավել տարի ժամկետայնությամբ, եթե պարտատոմս թողարկողը բանկ է։
  • հարկերից ազատվում են այն կորպորատիվ պարտատոմսերը, որոնք Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ցուցակվել կամ առևտրին են թույլատրվել ոչ ուշ, քան 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:
  • փոփոխությունները վերաբերում են նաև մինչ 2020թ․ մարտի 1-ը ֆոնդային բորսայում շրջանառության մեջ մտած կորպորատիվ պարտատոմսերին։
  • շահութահարկի վճարումից ազատվում են ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողները ռեզիդենտ իրավաբանական անձին տրամադրած փոխառության գծով եկամուտների մասով, պայմանով, որ տվյալ փոխառությունն ամբողջությամբ ֆինանսավորվել է համարժեք պայմաններով թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխման շնորհիվ ու հանդիսանում է այդ պարտատոմսերի ապահովման միջոց, իսկ այդ պարտատոմսերը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կարգավորվող շուկայում թույլատրված են առեւտրին:

Ինչքա՞ն է աճել Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկան

AMX-ի վերջին երեք տարվա ցուցանիշները խոսում են կորպորատիվ պարտատոմսերի հանդեպ հետաքրքրության մեծացման մասին։ 2019-ը ամփոփել ենք ավելի քան 216 մլրդ դրամ շուկայի ծավալով։

պարտատոմս bond

Ինչպե՞ս գնել կորպորատիվ պարտատոմս

պարտատոմս բրոքեր

Եթե որոշել եք ներդրում կատարել կորպորատիվ պարտատոմսերի մեջ՝

Ուսումնասիրե՛ք Հայաստանի ֆոնդային բորսային անդամակցող բրոքերային կազմակերպությունները և անմիջապես դիմե՛ք Ձեր նախընտրած բորքերին

Տրամադրե՛ք Ձեր նույնականացման քարտը (կամ անձնագիր և սոցքարտ) բրոքերին

Լրացրե՛ք բրոքերային հայտ և կնքե՛ք պայմանագիր, որից հետո միջնորդը Ձեզ համար կբացի բրոքերային և արժեթղթերի դեպո հաշիվ

Ներկայացրե՛ք  գնման հայտ, որի հիման վրա բրոքերը Ձեզ համար բորսայից ձեռք կբերի պարտատոմսեր և կփոխանցի Ձեր հաշվին։ Այս տարի բորսայի տեխնիկական վերազինումից հետո հայտերը հնարավոր կլինի ներկայացնել առցանց հարթակի միջոցով։

Պետական պարտատոմսեր գնելու մասին կարդացե՛ք AMX աջակցություն բաժնում։

Կարդացեք նաև