2020-ի մայիսի տվյալներն ամփոփ | AMX Blog
 2020-ի մայիսի տվյալներն ամփոփ

2020-ի մայիսի տվյալներն ամփոփ

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում պետական պարտատոմսերի և Ռեպո գործարքների շուկան շարունակում է ցույց տալ աճի դինամիկա։

Պետական պարտատոմսերի բորսայական երկրորդային շուկա

Պետական պարտատոմսերի բորսայական երկրորդային շուկայի առևտրի ծավալը նախորդ տարվա մայիս ամսվա համեմատ աճել է 23%-ով՝ հասնելով 8․8 մլրդ դրամի, շուկայի ընդհանուր արժեքը (market value) աճել է 26%-ով, գործարքների միջին ծավալը՝ 29%-ով:

Պետական պարտատոմսեր (շուկայի և առևտրի ծավալ)

Print  CSV  Copy  

Պետական պարտատոմսեր (գործարքների քանակ և գործարքների միջին ծավալ)

Print  CSV  Copy  

Կորպորատիվ պարտատոմսերի երկրորդային շուկա

Կորպորատիվ պարտատոմսերի առևտրի ծավալը կազմել է մոտ 1․27 մլրդ դրամ, տեղի է ունեցել 124 գործարք, գործարքների միջին ծավալը կազմել է 10 մլն դրամ, շուկայի ընդհանուր արժեքը կազմել է 225 մլրդ դրամ՝ աճելով 40%-ով։

Կորպորատիվ պարտատոմսեր (շուկայի և առևտրի ծավալ)

Print  CSV  Copy  

Կորպորատիվ պարտատոմսեր (գործարքների քանակ և գործարքների միջին ծավալ)

ՌԵՊՈ գործարքներ

ՌԵՊՈ գործարքների մայիսի ցուցանիշը 128%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակի առևտրի ծավալին, գործարքների քանակն աճել է 185%-ով, գործարքների միջին ծավալը կազմել է ավելի քան 30 մլն դրամ։

ՌԵՊՈ (առևտրի ծավալ և գործարքների քանակ)

Print  CSV  Copy  

Կապիտալի շուկա

Բաժնետոմսերով առևտրի ծավալը նախորդ տարվա մայիս ամսվա համեմատ աճել է 2606%-ով՝ հասնելով 17 մլն դրամի, գործարքների միջին ծավալն աճել է՝ հասնելով ավելի քան 4 մլն դրամի։

Բաժնետոմսեր (շուկայի և առևտրի ծավալ)

Print  CSV  Copy  

Արդիականացում

Հայաստանի ֆոնդային բորսան շարունակելու է արդիականացման գործընթացը, չնայած աշխարհում տիրող COVID-19-ի հետևանքով հայտարարված արտակարգ դրությանը։ Ունենալով բարձր սոցիալական պատասխանատվություն՝ մենք ապահովել ենք մեր աշխատողների՝ հեռավար աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմանները՝ համապատասխան գործող ընթացակարգերի։

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի շարունակական գործունեությունը երկրում հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում կարևոր երաշխիք է Հայաստանի ֆինանսական շուկայի կայունության և բնականոն զարգացման համար։

Կարդացեք նաև